Eesti keeles
Ava menüü

Üldtingimused teenuste tellimiseks

Tellimuse esitamine, kinnitamine, muudatuste tegemine

 • Klient saab teha hinnapäringu Maitseelamuste Cateringi kodulehel või esitada tellimuse telefoni, e-posti teel.
 • Maitseelamuste Cateringi poolt kliendile saadetud pakkumine sisaldab teenuste kirjeldust, hinda ja vajadusel pakkumise kehtivusaega.
 • Tellija kinnitab Maitseelamuste Cateringi pakkumise kirjalikult e-posti teel.
 • Tellimuses märgitud osalejate arvu võib klient muuta kuni 3 tööpäeva enne ürituse toimumist, esitades muutuste soovid kirjalikult. Muudatus jõustub pärast mõlemapoolset kirjalikku kinnitust. Sellele vastavalt korrigeerib Maitseelamuste Catering teenuste, mida on veel võimalik muuta, mahtu. Hilisemaid pretensioone aksepteeritakse vaid võimaluse korral või eelneva kokkuleppe alusel.

Söök, jook, inventar

 • Olenevalt töö suurusest võib lisanduda tellitud söögi ja joogi serveerimiseks vajaminevate nõude rent.
 • Juhul kui pakutakse kliendi poolt toodud sööke ja jooke, kehtib vajaminevale inventarile rendihind.
 • Jookide eest tasutakse vastavalt tegelikule tarbimisele, arves kajastuvad kõik avatud pudelid.
 • Kliendi soovil pakib Maitseelamuste Catering ürituse järgselt, ürituselt järele jäänud toitu kaasa. Maitseelamuste Catering ei vastuta, piiratud realiseerimisaja tõttu, kliendi poolt peolt kaasa viidud toidu kvaliteedi eest.
 • Tellija tegevuse tulemusena lõhutud või rikutud inventari on tellija kohustatud hüvitama tekitatud kahju täies ulatuses.

Tasumine, tühistamine, pretensioonide rahuldamine.

 • Pärast peo toimumist esitatakse kliendile arve, milles on esitatud lõplikud ja tellijaga sündmuse vältel kooskõlastatud kulud (teenindajate ületunnid, tarbitud jookide kogused, jm lisatooded ja teenused).
 • Pretensioone Maitseelamuste Cateringi teenuste kohta esitab klient 2 tööpäeva jooksul pärast ürituse toimumist. Hilisemad pretensioonid rahuldatakse võimaluse korral.